1rok.sk

Tvoju vedomosť zmeníme na peniaze.

Főoldal

 

Zarábaj viac peňazí bez veľkých investícií ...

 

s pomocou internetovej stránky www.1rok.eu

 

V júni 2010 sme vypracovali program, pomocou ktorého za 1 rok každý môže dosiahnuť, aby bol finančne nezávislý.  Systém – s garantovanými výsledkami – funguje v každom prípade bez potreby finančného investovania.

V systéme nie je žiadne tajomstvo ani zázrak, práve toto je v tom geniálne. Pri dosiahnutí finančnej nezávislosti existujú základné prekážky, na ktoré nás nikto neupozornil.
Až doteraz ....

Vyjasnime si niečo :

Od nás nebudeš počuť, že bohatstvo človeka nerobí šťastným. Názory rôznych svätcov sa môžu líšiť, ale keď človek má v banke stotisíc EUR, z viacerých hľadísk má jednoduchší život. Nabádame Ťa k nasledovnému: buď nevyčísliteľne bohatým a nazbieraj toľko peňazí, koľko Ti vedomosti a schopnosti dovoľujú !

S peniazmi sa dajú vyriešiť skoro všetky problémy.

Poznáme ten pocit, keď sa kopia na stole neuhradené šeky, nie je ľahké prestať sa strachovať o peniaze. Ak chceš tieto nahromadené šeky zaplatiť, obávame sa, že inú šancu nemáš, len zmeniť svoje postoje.

Aj Ty sa dopúšťaš týchto zásadných chýb pri snahe zbohatnúť?

Už si počul niekedy ?

"Nemôžem si to dovoliť..."

"Musím sa snažiť ešte lepšie šetriť."

"Potrebujem lepšie kontakty, aby som vedel zbohatnúť."

"Čestnou prácou sa nestanem boháčom."

"K zbohatnutiu sú potrebné peniaze."

 

Z týchto výrokov ani jeden nie je pravdou. Napriek tomu veľa ľudí verí týmto nepravdivým a rozšíreným mýtam a pritom sa snažia lepšie žiť.

Aj my sme stratili roky z našich životov, pretože sme verili týmto mýtam.

Najčastejšie chyby, ktorých sa treba vyvarovať:

  1. Myslieť si, že k zbohatnutiu sú potrebné peniaze. Pravda je, že sú celkom nepodstatné.
  2. Šetriť ešte lepšie. Šetrením sa nedostaneš dopredšie. Ako by človek vedel byť šťastnejší, ak si nemôže dopriať veci, po ktorých túži?
  3. Míňať peniaze dovtedy, pokiaľ nevidíme garantovaný výsledok.
  4. Počúvať na rady iných.
  5. Čakať na priaznivé podmienky na začatie lepšieho života.
  6. Myslieť si, že popri robote nie je možné sa stať finančne nezávislým.

Pomocou stránky www.1rok.eu konkrétne ukážeme, čo je potrebné urobiť...

Odpoveď na otázku „čo mám robiť?” nás priviedla k tomu, aby sme vypracovali taký program, ktorý napomôže k rýchlemu dosiahnutiu finačnej nezávislosti.

Celý program je rozdelený podľa mesiacov, aby každý jeden krok bol taký jednoduchý, aby aj 10 ročné dieťa program bez problémov zvládlo.  Každý jeden krok konkrétne ukážeme. Ak budeš opakovať napísané kroky, bude u Teba fungovať a k tomu nebudeš potrebovať peniaze.

Je to jednoduché, nie?

Program 1rok.eu je pripravený k tomu, aby si ho využil v živote.

Posledné obdobie sme sa venovali učeniu a práci. Zúčastnili sme sa na viacerých školeniach potom sme si získané vedomosti vyskúšali v reálnom živote.

Následkom toho bol nápad nového programu, neskôr vypracovanie kompletného systému, ktorý je už v súčasnosti hotový a pripravený.

 

Ako Ti vieme teda pomôcť?

Pred ďalšími informáciami je potrebné vyplniť TEST, aby sme zistili príčiny, ktoré zabraňujú k dosiahnutiu Tvojej finančnej nezávislosti!